Ban ner 2020

Tin hoạt động

  
  
  
THÔNG BÁO CỤ THỂ VỀ VIỆC HỌC SINH TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
THÔNG BÁO CỤ THỂ VỀ VIỆC HỌC SINH TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
  
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2020-2021