Ban ner 2020

Bài giảng bảng tương tác thông minh

( Ngày tạo : 07-03-2015 ; lượt xem : 1,963 )
    Bảng tương tác thông minh đã được ngành giáo dục đã đầu  cho một số trường phổ thông. Tuy nhiên hiện nay hầu hết giáo viên chưa biết sử dụng hoặc sử dụng chỉ mang tính trình chiếu thông thường. Nhằm giúp các đồng chí giáo viên tiểu học bắt đầu làm quen và đi vào sử dụng bảng tương tác thông minh hiệu quả. Tôi xin giới thiệu với các đồng chí giáo viên một số bài giảng soạn trên phần mềm bảng tương tác Activ do chính tôi soạn và sưu tầm để các đồng chí tham khảo:
Bấm vào link dưới tải về:
Bài: Toán 3: Luyện tập.

Bài TNXH 3:
Lịch sử lớp 5: Điện Biên phủ trên không:
NTN