Ban ner 2020

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2020-2021

( Ngày tạo : 28-04-2020 ; lượt xem : 749 )
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 
SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2020-2021 

Thực hiện kế hoạch Số: 06/KH-THNT ngày 18/03/2020. Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi. 
Với mục đích là lựa chọn được bộ sách giáo khoa lớp 1 phù hợp nhất với điều kiện của địa phương và nhà trường để sử dụng trong năm học 2020-2021.Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 đảm bảo cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 
Căn cứ vào kế hoạch, nhà trường đã thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 trong nhà trường gồm Hiệu trưởng (Chủ tịch hội đồng); các Phó hiệu trưởng (Phó chủ tịch hội đồng); Đại diện Tổ trưởng, tổ phó CM, các GV giỏi, giáo viên bộ môn, đại diện cha mẹ học sinh,…Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý lựa chọn những bộ sách giáo khoa trong danh mục có số phiếu cao nhất đề xuất với Hiệu trưởng lựa chọn để sử dụng trong nhà trường. 
 Ngày 14/04/2020 Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi ra quyết định ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 cụ thể dưới đây:
IMG_0001.jpg
IMG_0002.jpg
IMG_0003.jpg