banner jpeg

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN THI TOÁN VIOLYMPIC TRÊN MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013

( Ngày tạo : 21-03-2013 ; lượt xem : 1,643 )

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số ID

HS lớp

Trường

Điểm thi cấp thành phố

1

Lê Hoàng Anh

22/04/2006

14592389

1a

TH Nguyễn Trãi

300

2

Hà Đức Mạnh

04/05/2006

15637334

1a

TH Nguyễn Trãi

300

3

Nguyễn Thế Trường

09/03/2006

13964270

1g

TH Nguyễn Trãi

300

4

Nguyễn Quang Huy

27/01/2005

14924045

2d

TH Nguyễn Trãi

300

5

Hà Đức Anh

07/03/2005

16774650

2d

TH Nguyễn Trãi

300

6

Nguyễn Phương Anh

12/09/2005

13513487

2d

TH Nguyễn Trãi

300

7

Nguyễn Văn Linh

11/09/2005

12784793

2d

TH Nguyễn Trãi

300

8

Lê Nhật Minh

08/03/2004

16492828

3d

TH Nguyễn Trãi

280

9

Trần Hương Giang

05/07/2004

12140881

3d

TH Nguyễn Trãi

270

10

Kiều Quốc Anh

26/03/2004

16312167

3g

TH Nguyễn Trãi

250

11

Vũ Minh Sơn

24/09/2004

14693264

3d

TH Nguyễn Trãi

250

12

Trần Hoàng Hải

03/10/2003

12687778

4a

TH Nguyễn Trãi

300

13

Nguyễn Nhật Anh

29/04/2003

14842067

4e

TH Nguyễn Trãi

300

14

Phạm Đức Cường

21/06/2003

12082934

4A

TH Nguyễn Trãi

290

15

Bùi Đức Chính

15/04/2003

12797501

4d

TH Nguyễn Trãi

290

16

Phùng Thu Huyền

16/06/2003

14023906

4e

TH Nguyễn Trãi

290

17

Vương Thảo Ngọc

13/06/2002

12383450

5d

TH Nguyễn Trãi

300

18

Vũ Khánh Ly

30/09/2002

16720376

5e

TH Nguyễn Trãi

300

19

Đỗ Việt Trung

31/10/2002

12534169

5E

TH Nguyễn Trãi

300

20

Đặng Bùi Nam

04/03/2002

5688582

5e

TH Nguyễn Trãi

300

21

Trần Anh Đức

15/02/2002

1254991

5b

TH Nguyễn Trãi

300


Lưu ý: 
       - Các bậc phụ huynh có con em tham gia đội tuyển nộp cho GVCN 2 ảnh cỡ 3x4. (Nộp trước ngày 23/01/2013).
       - Đôn đốc, nhắc nhở và  hướng dẫn học sinh tham gia đội tuyển luyện thi  qua vòng thi thứ 17 trước ngày 04/04/2013.
       - Cuộc thi giải toán qua Internet cấp tỉnh tại tỉnh Yên Bái tổ chức thi vòng thi thứ 18 vào ngày 04/04/2013.