Ban ner 2020

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI GIAO LƯU "NÉT CHỮ NÉT NGƯỜI" NĂM HỌC 2017-2018

( Ngày tạo : 02-02-2018 ; lượt xem : 1,042 )

Danh sách

Học sinh đạt giải giao lưu “Nét chữ - Nết người” Năm học 2017-2018

(Kèm theo quyết định số 07/QĐ-THNT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Trãi) 

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

1

Phạm Bảo Ngọc

1D

Nhất

2

Nguyễn Cầm Minh Ngọc

2C

Nhất

3

Nguyễn Khánh Linh

3D

Nhất

4

Thân Tấn Khoa

4B

Nhất

5

Nguyễn Thu Ngân

5E

Nhất

6

Trần Bảo Yến Linh

1D

Nhì

7

Hoàng Như Giang

2C

Nhì

8

Đoàn Trần Gia Linh

3C

Nhì

9

Lê Thu Trang

4E

Nhì

10

Phạm Đồng Hà My

5B

Nhì

11

Lương Gia Linh

1G

Ba

12

Nguyễn Ngọc Lâm Viên

2A

Ba

13

Trần Yến Phương

3E

Ba

14

Lê Phương Linh

4E

Ba

15

Nguyễn Quang Minh

4B

Ba

16

Phạm Thu Trang

5E

Ba

17

Nguyễn Hoàng Linh

5G

Ba

18

Lê Thu Hà

1A

Khuyến khích

19

Đỗ Thu Thủy

1A

Khuyến khích

20

Nguyễn Tú Anh

1D

Khuyến khích

21

Phạm Minh Nguyệt

1E

Khuyến khích

22

Nguyễn Thu Huyền

1E

Khuyến khích

23

Nguyễn Hoàng

1E

Khuyến khích

24

Trần Hải Anh

1G

Khuyến khích

25

Nguyễn Bảo Ngọc

2C

Khuyến khích

26

Lê Đỗ Ngọc Diệp

2C

Khuyến khích

27

Nguyễn Phương Anh

2C

Khuyến khích

28

Vũ Thị Châu Anh

2D

Khuyến khích

29

Nguyễn Khánh Uyên

2G

Khuyến khích

30

Nguyễn Thu Huyền

2G

Khuyến khích

31

Bùi Thảo Uyên

3B

Khuyến khích

32

Đào Quốc Khánh

3D

Khuyến khích

33

Trần Hồng Nhung

3E

Khuyến khích

34

Hoàng Ngọc Hà

3E

Khuyến khích

35

Trần Ngọc Gia Linh

3G

Khuyến khích

36

Hoàng Thu Trang

3G

Khuyến khích

37

Vũ Dương Thùy Chi

3G

Khuyến khích

38

Lê Phương Anh

3G

Khuyến khích

39

Kim Bảo Ngọc

4C

Khuyến khích

40

Nguyễn Đỗ Minh Đức

4E

Khuyến khích

41

Nguyễn Thị Hà Anh

4E

Khuyến khích

42

Đặng Hoài Thu

4G

Khuyến khích

43

Đặng Bùi Thảo Chi

4A

Khuyến khích

44

Hà Ngọc Giáng My

4G

Khuyến khích

45

Đỗ Đăng Khoa

5B

Khuyến khích

46

Nguyễn Tuấn Anh

5B

Khuyến khích

47

Nguyễn Diệu Trang

5C

Khuyến khích

48

Mai Yến Chi

5C

Khuyến khích

49

Đỗ Ngọc Bình Nhi

5E

Khuyến khích

50

Nguyễn Mai Hoa

5E

Khuyến khích

51

Đỗ Hồng Ngân

5G

Khuyến khích

52

Huỳnh Phương Thảo

5H

Khuyến khích