banner jpeg

DANH SÁCH HOC SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC 2012 - 2013

( Ngày tạo : 16-01-2013 ; lượt xem : 1,102 )

STT

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Lớp

Điểm thi cấp trường

Ghi chú

1

Hoàng Hiếu Nghĩa

27/06/2004

3E

1950

Nhất

2

Vũ Minh Sơn

24/09/2004

3D

1940

Nhì

3

Đào Ngọc Hiền 

02/01/2004

3E

1940

Nhì

4

Nguyễn Minh Tiến

02/03/2004

3E

1890

Ba

5

Trần Hương Giang

05/07/2004

3D

1860

Ba

6

Bùi Thu Vân

22/06/2004

3E

1860

Ba

7

Trần Hương Giang

04/06/2004

3D

1820

Khuyến khích

8

Nguyễn Việt Hoàng 

18/12/2004

3E

1820

Khuyến khích

9

Bùi Khánh Linh

15/01/2004

3C

1770

Khuyến khích

10

Nguyễn Phương Mai 

08/04/2004

3G

1760

Khuyến khích

11

Lê Nhật Minh

08/03/2004

3D

1730

Khuyến khích

12

Trần Hà Phương

27/07/2004

3G

1700

Khuyến khích

1

Phạm Đức Cường

21/06/2003

4A

1940

Nhất

2

Trần Nguyễn Bảo Ngọc

13/02/2003

4A

1920

Nhì

3

Ngô Nhật Minh

17/03/2003

4E

1920

Nhì

4

Trương Ái Bình 

15/04/2003

4H

1910

Ba

5

Phạm Vũ Hoa Hạ

25/08/2203

4D

1900

Ba

6

Đào Xuân Thắng

08/01/2003

4A

1900

Khuyến khích

7

Hà Phương Thảo

03/03/2003

4A

1860

Khuyến khích

8

Nông Đức Huy

16/11/2003

4D

1830

Khuyến khích

9

Mai Phú Anh 

21/04/2003

4D

1760

Khuyến khích

10

Lê Phương Thảo

29/08/2003

4G

1750

Khuyến khích

11

Đoàn Thị Khuyến Lương 

11/122003

4D

1730

Khuyến khích

1

Nguyễn Minh Hằng

25/11/2002

5B

1990

Nhất

2

Bùi Ngọc Thiện

14/04/2002

5D

1980

Nhì

3

Vương Thảo Ngọc 

13/06/2002

5D

1940

Nhì

4

Đặng Hoàng Hải

03/04/2002

5B

1940

Ba

5

Phạm Việt Đức

26/10/2002

5B

1940

Ba

6

Lò Hoàng Việt

28/07/2002

5B

1930

Khuyến khích

7

Nguyễn Hương Trà 

02/09/2002

5B

1910

Khuyến khích

8

Trần Anh Đức

15/12/2002

5B

1900

Khuyến khích

9

Hà Nhật Linh

14/04/2002

5D

1740

Khuyến khích

10

Nguyễn Xuân Dũng

15/06/2002

5C

1730

Khuyến khích

11

Lê Hồng Ngọc

22/07/2002

5B

1620

Khuyến khích