Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI IOE CẤP TỈNH LỚP 4 NĂM HỌC 2015 - 2016

( Ngày tạo : 07-03-2016 ; lượt xem : 929 )

STT

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

Nguyễn Trà Giang 

1840

19 phút 8 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

2

Trần Hồng Long 

1790

27 phút 52 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

3

Chu Ngọc Quang Vinh 

1780

26 phút 35 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

4

Nguyễn Trí Thành 

1750

23 phút 50 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

5

Nguyễn Đức Bình 

1720

21 phút 22 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

6

Nguyễn Hoàng Đức 

1700

22 phút 32 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

7

Đào Đình Bình 

1660

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

8

Phạm Kim Bách 

1590

25 phút 25 giây

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

9

nguyễn nữ mỹ ngân 

1570

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

10

Hà Cao Tiến 

1520

28 phút 31 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

11

Nguyễn Mai Linh 

1480

26 phút 41 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

12

Nguyễn Thế Trường 

1480

28 phút 55 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

13

Hoàng Mai Linh 

1400

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

14

Nguyễn Phương Linh 

1390

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

15

Doan Huong Ly 

1350

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

16

Nguyễn Quỳnh Mai 

1320

29 phút 52 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

17

Lê Đức Anh 

1250

30 phút

1

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

18

Nguyễn Lưu Hà 

1240

25 phút 48 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

19

Đỗ Trung Hiếu 

1230

29 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

20

Nguyễn Kim Anh 

1230

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

21

Nguyễn Khánh Linh 

1190

25 phút 25 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

22

Bùi Phương Linh 

1180

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

23

Hoang Hai Nam 

1170

29 phút 37 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

24

Nguyễn Thu Hằng 

1150

27 phút 12 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

25

Đặng Vĩnh Thịnh 

1100

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

26

Phạm Lê Ngọc Khuê 

1060

21 phút 46 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

27

Nguyễn Tuấn Phong 

1060

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

28

Tran Huyen My 

1040

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

29

cao thành duy 

1040

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

30

Đoàn Thị Khuyến Thiện 

1030

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

31

Nguyễn Minh Ngọc 

1010

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

32

hoàng anh 

980

23 phút 49 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

33

Ngọc Mai's 

950

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

34

Bùi Đăng Cường 

930

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

35

Đặng Minh Ngọc 

900

29 phút 53 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

36

Bùi Trường Giang 

900

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

37

Vũ Minh Phương 

850

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

38

Duong Thu Khanh 

830

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

39

Chu Thi Phuong Trang 

800

26 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

40

Lò Quốc Đạt 

780

26 phút 15 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

41

Liễu Ngọc Linh 

780

26 phút 26 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

42

Vũ Hà Linh 

780

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

43

ha anhduc 

770

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

44

mai anh thu 

760

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

45

Phạm Anh Tuấn 

690

29 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

46

Vũ Yến Phương 

680

28 phút 41 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

47

Phạm Thu Anh 

680

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

48

Trần Đức Hiếu 

640

28 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

49

tien dung 

640

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

50

nguyen manh duy 

620

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

51

Lê Minh Quang 

610

29 phút 56 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

52

Hoàng Minh Nhật 

600

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

53

Trần Minh Hiển 

580

26 phút 50 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

54

hà ngọc lan 

550

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

55

Trịnh Phát Đạt 

550

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

56

Nguyễn Ngọc Gia Bảo 

380

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

57

Vũ Đình Cương 

360

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

58

NGUYỄN ANH THƯ 

350

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

59

Nguyễn Tuấn Tú 

340

29 phút 9 giây

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

60

lương minh trang 

280

30 phút

1

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

61

pham tung lam 

210

29 phút 54 giây

1

Trường Tiểu học Hồng Thái