Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI IOE KHỐI 5 NĂM HỌC 2015 - 2016

( Ngày tạo : 07-03-2016 ; lượt xem : 962 )

STT

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

Đỗ Phương Thảo 

1980

14 phút 2 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

2

Nguyễn Đỗ Công Minh 

1930

19 phút 48 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

3

Nguyễn Thị Nhật Linh 

1900

19 phút 34 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

4

Phạm Nhật Quang 

1890

21 phút 46 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

5

Nguyễn Hoàng Long 

1890

22 phút 24 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

6

Đặng Ngọc Trâm Anh 

1890

27 phút 10 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

7

Đỗ Lê Hải 

1870

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

8

Nguyễn Trà Giang 

1840

16 phút 46 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

9

Nguyễn Đắc Anh Tuấn 

1840

20 phút 25 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

10

Triệu Bảo Khanh 

1810

20 phút 28 giây

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

11

hong quan 

1810

23 phút 44 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

12

Nguyen Minh Quang 

1800

29 phút 12 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

13

Hoàng Mai Linh 

1760

24 phút 12 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

14

Trần Minh Nguyệt 

1740

20 phút 50 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

15

Chu Ngọc Quang Vinh 

1740

22 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

16

Nguyễn Xuân Hiển 

1720

27 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

17

Trần Trang Nhung 

1700

22 phút 13 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

18

Bùi Đức Việt 

1690

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

19

Nguyễn Phú Cường 

1640

29 phút 4 giây

1

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

20

Nguyễn Trí Thành 

1630

28 phút 16 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

21

Nguyễn Trọng Thắng 

1620

29 phút 14 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

22

Nguyễn Ngọc Huyền 

1580

29 phút 8 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

23

Bạch Ngọc Minh Khuê 

1560

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

24

Nguyễn Đức Bình 

1550

24 phút 26 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

25

Nguyễn Đức Việt 

1550

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

26

Bùi Trường Phát 

1540

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

27

Phạm Đức Minh 

1520

26 phút 42 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

28

nguyen huyquang 

1510

22 phút 54 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

29

Trịnh Phương Mai 

1510

29 phút 50 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

30

Phạm Mai Anh 

1490

27 phút 13 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

31

Nguyễn Linh Trang 

1490

29 phút 15 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

32

phan ke lan 

1490

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

33

Nguyễn Quang Huy 

1470

25 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

34

Nguyễn Hoàng Đức 

1460

26 phút 26 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

35

Phạm việt cường 

1460

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

36

chu ngoc huy 

1440

20 phút 11 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

37

Trương Thanh Huyền 

1440

28 phút 2 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

38

Huỳnh Thu Vân 

1440

29 phút 6 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

39

Đào Trọng Hoàng 

1430

26 phút 18 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

40

Đào Đình Bình 

1430

28 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

41

Nguyen Duc Manh 

1430

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

42

Đỗ Mỹ Y Hoa 

1380

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

43

Nguyễn Bá Hùng 

1350

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

44

Le Quang Phong 

1340

25 phút 41 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

45

Nguyễn Đỗ Lâm Quỳnh 

1330

20 phút 15 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

46

Nguyễn Đức Hùng 

1330

24 phút 40 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

47

Hà Đức Anh 

1320

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

48

Bùi Minh Ngọc 

1300

26 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

49

NGUYỄN THÙY TRANG 

1280

17 phút 45 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

50

Nguyễn Hương Giang 

1280

26 phút 17 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

51

Dương Vũ Ngọc Hà 

1280

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

52

Nguyễn Thanh Phương 

1270

25 phút 52 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

53

Phùng Diệu Ly 

1230

26 phút 6 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

54

le duc vuong 

1230

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

55

Trần Ngọc Vân 

1210

29 phút 21 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

56

Nguyễn Văn Linh 

1190

27 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

57

Nguyễn Hùng Đức 

1160

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

58

Mai Trung Kiên 

1130

26 phút 55 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

59

Nguyễn Thế Trường 

1110

29 phút 41 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

60

phan minh hạnh 

1110

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

61

Pham Dan Vy 

1110

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

62

Hoàng Mạnh Hùng 

1090

23 phút 31 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

63

phung le kien 

1070

28 phút 14 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

64

Minh Thoi Coi 

960

28 phút 49 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

65

Nguyễn Ngọc Nhi 

920

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

66

Bùi Vũ Tất Thành 

900

29 phút 32 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

67

Lưu Thị Vân Quỳnh 

880

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

68

Phạm Tố Uyên 

880

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

69

Vũ Thảo Ngân 

860

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

70

Nguyễn Quang Tú 

830

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

71

Vũ Ngọc Tân 

810

29 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

72

Trần Diệu Linh 

800

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

73

Nguyễn Ngọc Trâm 

790

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

74

Buì Thảo Ngân 

780

25 phút 14 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

75

Nguyễn Phương Linh 

780

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

76

Nguyen Quynh Anh 

770

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

77

nguyễn hải đăng 

770

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

78

Phạm Thị Hà Thu 

770

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

79

Nguyễn Đỗ Phương Oanh 

740

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

80

NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 

670

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

81

phạm thị hà vi 

630

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

82

Nguyễn Khánh Linh 

630

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

83

Vũ Phương Linh 

590

22 phút 27 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

84

Hoàng Bảo Ngọc 

590

29 phút 2 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

85

Lương Nhật Quân 

590

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

86

khuat thu huyen 

570

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

87

Tran Khanh Chi 

560

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

88

pham phương linh 

550

29 phút 56 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

89

Trần Thị Minh Trang 

550

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

90

nguyễn trường giang 

520

29 phút 43 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

91

Đỗ Minh Phương 

500

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

92

nguyên thi nguyêt minh 

470

30 phút

1

Trường Tiểu học Hồng Thái

93

vu xuan tung 

450

30 phút

1

Trường Tiểu học Kim Đồng

94

Hoàng Phan Duy An 

430

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

95

Vũ Thùy Linh 

370

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

96

Nguyễn Thị Thanh Bình 

320

22 phút 40 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân