Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP THÀNH PHỐ KHỐI 3 NĂM HỌC 2012 - 2013

( Ngày tạo : 20-01-2013 ; lượt xem : 1,140 )

TT

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

2

Vũ Minh Sơn 

1780

23 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

5

Đào Ngọc Hiền 

1740

29 phút 28 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

6

Bùi Thu Vân

1710

26 phút 6 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

14

Bùi Khánh Linh 

1540

29 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

16

Nguyễn Minh Tiến 

1430

27 phút 47 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

17

Trần Hương Giang 

1410

22 phút 25 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

19

Trần Hương Giang B 

1360

24 phút 17 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

22

Hoàng Hiếu Nghĩa

1220

29 phút 36 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

39

Nguyễn Việt Hoàng 

940

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

4

Đỗ Trần Trí Nghĩa 

1620

29 phút 20 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

5

Trần Hà Phương 

1600

22 phút 40 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

7

Nguyễn Phương Mai 

1560

24 phút 28 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

10

Đặng Phương Nam 

1480

29 phút 37 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

11

Hán Ngọc Bảo Trân 

1460

28 phút 10 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

13

Hoàng Thu Trang 

1440

27 phút 18 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

16

Lê Nhật Minh 

1390

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

19

Nguyễn Vân Ngọc 

1370

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

20

Kiều Quốc Anh 

1330

21 phút 22 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

22

Lại Bùi Phương Linh 

1260

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

23

Bùi Tuấn Minh 

1240

25 phút 54 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

25

Vũ Phương Mai 

1220

20 phút 38 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

29

Nguyễn Thanh Mai 

1130

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

31

Bùi Minh Hiếu 

1110

25 phút 43 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

32

Lê Thị Ngọc Lan 

1090

29 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi