Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP THÀNH PHỐ KHỐI 4 NĂM HỌC 2012 - 2013

( Ngày tạo : 20-01-2013 ; lượt xem : 1,320 )

STT

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

4

Đào Xuân Thắng 

1620

29 phút 55 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

5

Trương Ái Bình 

1550

29 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

8

Trần Nguyễn Bảo Ngọc 

1470

28 phút 52 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

10

Phạm Vũ Hoa Hạ 

1440

29 phút 25 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

11

Hà Phương Thảo 

1410

29 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

15

Phạm Đức Cường 

1280

30 phút

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

23

Nông Đức Huy 

1180

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

27

Mai Phú Anh 

1130

29 phút 54 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

34

Ngô Nhật Minh 

1040

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

53

Lê Phương Thảo 

630

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

5

Đoàn Thị Khuyến Lương 

1550

24 phút 41 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

8

Lương Quốc Khánh 

1510

29 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

11

Trần Hoàng Hải 

1420

27 phút 22 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

12

Ngọc Anh Tú 

1400

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

14

Lê Hoàng Nam 

1370

28 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

15

Nguyễn Đức Mạnh 

1320

28 phút 23 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

19

Vũ Thảo Anh 

1220

28 phút 28 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

22

Traần Thị Thanh Hảo

1160

26 phút 8 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

23

Nguyễn Phương Mai 

1150

29 phút 29 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

29

Cao Cẩm Tú

990

29 phút 57 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

30

trang

980

29 phút 52 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

33

Kiều Trọng Nghĩa

910

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

35

Nguyển Mạnh Thắng

880

25 phút 29 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

38

Nguyễn Mai Phương 

870

27 phút 12 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

39

Đinh Hồng Nhung 

850

25 phút 25 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

41

Nguyễn Phương Thảo

810

21 phút 51 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

45

Vương Thị Khánh Linh 

740

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

46

Hoàng Đặng Bảo Linh 

740

29 phút 59 giây

1

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi