Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI OLYPIC TIẾNG ANH KHỐI 5 CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC 2014 - 2015

( Ngày tạo : 08-12-2014 ; lượt xem : 1,050 )

STT

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian thi

1

Bùi Thu Vân 

5E

1630

27 phút 33 giây

2

Đào Ngọc Hiền 

5E

1590

24 phút 29 giây

3

Vũ Minh Sơn 

5D

1540

26 phút 8 giây

4

Hán Ngọc Bảo Trân 

5G

1470

29 phút 19 giây

5

Lê Nhật Minh

5D

1390

29 phút 47 giây

6

Hoàng Phương Uyên 

5E

1360

27 phút 54 giây

7

Đỗ Trần Trí Nghĩa 

5E

1250

29 phút 57 giây

8

Phan Nhật Minh

5E

1220

27 phút 54 giây

9

Trần Hà Phương 

5G

1210

29 phút 14 giây

10

Trần Hương Giang A 

5D

1140

29 phút 5 giây

11

Nguyễn Hoàng Hà 

5D

1120

22 phút 43 giây

12

Nguyễn Tú Anh 

5B

1100

28 phút 45 giây

13

Hoàng Hiếu Nghĩa 

5E

1080

29 phút 29 giây

14

Nguyễn Thanh Mai 

5E

1070

29 phút 22 giây

15

Phạm Ngọc Hà 

5A

1030

28 phút 46 giây

16

Hồ Thu Loan 

5C

990

20 phút 42 giây

17

Vũ Dương Tùng Lâm

5A

980

28 phút 33 giây

18

Hoàng Phương Thảo A 

5E

970

29 phút 19 giây

19

Hoàng Thu Trang 

5D

970

29 phút 22 giây

20

Nguyễn Hương Linh Giang

5E

950

28 phút 22 giây

21

Nguyễn Việt Hoàng 

5E

950

30 phút

22

Lại Bùi Phương Linh 

5D

920

29 phút 18 giây

23

Nguyễn Minh Tiến 

5E

910

30 phút

24

Lê Thị Ngọc Lan 

5D

890

29 phút 36 giây

25

Nguyễn Phương Linh 

5G

840

27 phút 59 giây

26

Phan Thị Ngọc Lan 

5C

830

26 phút 58 giây

27

Phạm Thùy Dương 

5G

830

29 phút 52 giây

28

Trần Quốc Yên 

5A

820

29 phút 59 giây

29

Lê Minh Hằng 

5G

800

21 phút 2 giây

30

Nguyễn Thị Ngọc Linh 

5B

750

23 phút 5 giây

31

Trần Mỹ Ngọc

5B

720

28 phút 36 giây

32

Trần Thiên Hương 

5A

710

29 phút 16 giây

33

Bùi Tuấn Minh 

5E

650

29 phút 22 giây

34

Hà Minh Hải 

5B

640

29 phút 23 giây

35

Kiều Quốc Anh 

5G

630

29 phút 49 giây

36

Đào Quốc Toản 

5G

580

29 phút 17 giây

37

Hoàng Bảo Ngọc 

5B

570

29 phút 15 giây

38

Lê Hải Nam 

5G

570

29 phút 29 giây

39

Đặng Hải Hiền 

5B

520

29 phút 59 giây

40

Vũ Thu Hiền 

5A

510

29 phút 14 giây

41

Đinh Ngọc Dung 

5A

380

29 phút 46 giây

42

Đặng Hoàng Tuân

5G

250

29 phút 29 giây