Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI TOÁN VIOLYMPIC KHỐI 1 CẤP TỈNH 2015-2016

( Ngày tạo : 23-03-2016 ; lượt xem : 1,189 )

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Khối

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

Lần thi

1

Vũ Hoàng Bách

28/11/2009

1

D

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

18'28

1

2

Đỗ Duy Anh

14/10/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

300

21'46

1

3

Dang Phu Hung

24/10/2009

1

b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

9'15

1

4

Dương Đức Nguyên

07/02/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

12'5

1

5

Đỗ Lê Nam

28/01/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

15'21

1

6

Nguyễn Đức Anh

23/12/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

15'56

1

7

Nguyễn Khánh Ly

09/04/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

17'32

1

8

Trần Đức Trung

03/02/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

26'25

1

9

Nguyen Bao Ngoc

15/02/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

290

35'11

1

10

Nguyễn Tiến Quân

05/01/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

10'21

1

11

Phạm Nhật Minh

26/02/2009

1

1g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

10'49

1

12

Nguyễn Nhật Dương

13/10/2009

1

1E

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

11'18

1

13

Phạm Vũ Hoa Hiên

21/01/2003

1

1E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

280

11'37

1

14

Đăng Khánh Huyền

24/10/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

280

15'37

1

15

Đinh Hồng Khánh

18/04/2009

1

1A

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

16'38

1

16

Trần Trung Hà

03/09/1999

1

D

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

19'5

1

17

Mai Trung Nghĩa

21/04/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

270

13'7

1

18

Lã Bá Huy

12/05/2009

1

1A

Trường Tiểu Học Hồng Thái

270

13'50

1

19

Hà Anh Đức Đức

06/11/2009

1

1

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

270

14'57

1

20

Trần Tuấn Đạt

18/08/2009

1

1d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

270

16'27

3

21

Tô Gia Huy

03/02/2009

1

1C

Trường Tiểu Học Hồng Thái

270

17'15

1

22

Trân Minh Châu

15/01/2009

1

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

270

33'59

1

23

Pham Le Minh

01/01/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

10'42

1

24

Vũ Đình Nam

16/09/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

260

12'30

1

25

Nguyễn Quang Vinh

16/05/2009

1

1E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

12'35

1

26

Nguyễn Phương Thảo

28/01/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

260

16'14

1

27

Lộc Minh Thu

02/05/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

16'46

1

28

Vu Huu Minh Chau

04/10/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

20'37

1

29

Đỗ Hải Linh

30/09/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

21'17

1

30

Vũ Ngọc Hà

02/09/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

21'48

1

31

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

26/04/2009

1

G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

23'42

1

32

Trân Thị Thanh Giang

09/05/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

27'14

1

33

Nguyễn Ngọc Duy

05/04/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

28'21

1

34

Nguyễn Đỗ Hải An

05/01/2009

1

1B

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

10'35

1

35

Nguyễn Phương Anh

02/01/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

12'53

1

36

Tiến Đức

30/12/2009

1

1d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

250

14'53

1

37

Ma Tùng Bách

20/06/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Kim Đồng

250

26'18

1

38

Nguyễn Lê Trường Giang

26/02/2009

1

b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

240

14'44

1

39

Le Anh Dung Dung

17/12/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

18'46

1

40

Lê Bảo Ngọc

09/07/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

20'30

1

41

Lê Trần Hải Phong

19/05/2009

1

G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

22'37

1

42

Bùi Đức Minh

28/05/2009

1

1C

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

230

23'3

1

43

Trần Thị Bảo Lan

19/09/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

230

23'8

1

44

Nguyễn Thái Tùng

29/01/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

17'14

1

45

Bùi Phương Thảo

12/02/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

22'48

1

46

Vũ Dương Thùy Chi

20/04/2009

1

1 G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

22'54

1

47

Nguyễn Đình Dũng

15/10/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

210

38'4

1

48

Đào Công Thành Thành

28/06/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

200

24'9

1

49

Ha Duc Nam

17/10/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Kim Đồng

200

26'20

1

50

Trần Anh Tuấn

26/01/2009

1

1C

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

190

17'22

1

51

Nguyen Binh Minh

12/05/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

160

27'25

1

52

Trần Hữu Thành

31/01/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

150

26'18

1

53

Nguyen Thanh Nam

08/10/2009

1

1B

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

30

8'32

1