Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI TOÁN VIOLYMPIC KHỐI 2 CẤP TỈNH 2015-2016

( Ngày tạo : 23-03-2016 ; lượt xem : 1,170 )

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Khối

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

Lần thi

1

Phạm Hà Huy Tuấn

01/01/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

15'2

1

2

Dương Hà Mạnh Hùng

13/06/2008

2

2d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

16'51

1

3

Lê Ngọc Trúc Lâm

05/02/2008

2

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

40'40

1

4

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

11/05/2008

2

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

25'13

1

5

Trần Đức Trung

02/01/2008

2

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

280

39'25

1

6

Phan Hà Anh

04/07/2008

2

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

270

18'35

1

7

Vũ Mạnh Cường

22/01/2008

2

2g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

270

24'25

1

8

Phạm Trung Kiên

21/08/2008

2

2d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

270

25'29

3

9

Phan Nhat Phuc

12/05/2008

2

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

19'33

1

10

Đỗ Mạnh Dũng

19/01/2008

2

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

25'2

1

11

Lý Phan Duy

26/02/2008

2

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

250

21'47

1

12

Tran Ngoc Ha My

25/10/2008

2

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

250

24'49

1

13

Nguyễn Vũ Yến Chi

28/05/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

250

25'13

1

14

Thantankhoa Khoa

04/03/2008

2

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

39'51

1

15

Trần Quang Minh

16/07/2008

2

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

25'43

1

16

Đoàn Kim Dung

29/07/2008

2

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

240

26'19

1

17

Nguyễn Vân Khánh

24/05/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

27'3

1

18

Trương Thị Quỳnh Anh

25/03/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

30'3

1

19

Phan Mạnh Cường

20/03/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

15'13

1

20

Nguyễn Hoàng Nam

24/06/2008

2

2

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

230

25'25

1

21

Đỗ Tiến Dũng

14/08/2008

2

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

230

28'14

1

22

Nguyên Khánh Hưng

14/04/2008

2

2E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

35'59

1

23

Nguyễn Hà Tùng

09/02/2008

2

2D

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

220

23'57

1

24

Lã Việt Hùng

08/11/2008

2

1d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

210

25'0

1

25

Hà Xuân Lâm

18/01/2008

2

2E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

210

29'57

1

26

Le Tran Phuong Thao

01/01/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

210

30'13

1

27

Nguyễn Minh Trang

28/08/2008

2

2b

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

210

47'27

1

28

Nguyễn Ngọc Diệp

18/04/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

200

15'39

1

29

Nguyễn Gia Minh

24/07/2008

2

g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

200

23'46

1

30

Biện Thị Tâm Anh

08/12/2008

2

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

200

24'35

1

31

Lê Tiến Khoa

28/08/2008

2

2b

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

200

42'19

1

32

Nguyễn Ngọc Minh

31/07/2008

2

2C

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

190

19'3

1

33

Nguyen Phuong Mai

03/02/2008

2

2D

Trường Tiểu Học Kim Đồng

190

28'14

1

34

Nguyễn Thanh Long

15/11/2008

2

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

31'35

1

35

Đào Khánh Linh

02/09/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

170

22'16

1

36

Phạm Trần Phương Linh

27/09/2008

2

2 e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

170

23'39

1

37

Tranminh Duc

16/10/2008

2

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

170

24'37

1

38

Nguyen Hong Nhung

24/04/2008

2

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

160

17'20

1

39

Điều Minh Sơn

11/06/2008

2

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

160

27'10

1

40

Vũ Thị Thu Hường

30/06/2008

2

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

160

32'11

1

41

Trần Gia Nhi

19/11/2008

2

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

150

26'27

1

42

Nguyễn Trung Anh Tú

14/04/2008

2

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

150

28'31

1

43

Trần Minh Đức

23/01/2008

2

2A

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

140

13'5

1

44

Phạm Ngọc Đại

12/05/2008

2

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

130

23'18

1

45

Nguyen Trunh Hieu

24/05/1998

2

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

130

34'58

1

46

Nguyễn Bảo Trang

13/05/2008

2

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

120

23'19

1

47

Ngô Phương Linh

22/10/2008

2

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

110

21'54

1

48

Đỗ Khắc Minh Vũ

08/04/2008

2

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

110

29'26

1

49

Nguyễn Hải Đăng

14/11/2008

2

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

110

35'45

1