Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC CẤP TP KHỐI 1 NĂM HỌC 2015-2016

( Ngày tạo : 11-03-2016 ; lượt xem : 744 )

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Khối

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

Lần thi

1

Dang Phu Hung

24/10/2009

1

b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

5'37

1

2

Vũ Hoàng Bách

28/11/2009

1

D

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

11'15

1

3

Mai Trung Nghĩa

21/04/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

11'31

1

4

Nguyễn Tiến Quân

5/1/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

14'42

1

5

Nguyễn Khánh Ly

9/4/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

300

14'53

1

6

Nguyễn Đức Anh

23/12/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

19'12

1

7

Lã Bá Huy

12/5/2009

1

1A

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

9'59

1

8

Phạm Nhật Minh

26/02/2009

1

1g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

10'54

1

9

Nguyễn Nhật Dương

13/10/2009

1

1E

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

12'50

1

10

Đỗ Lê Nam

28/01/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

13'53

1

11

Ha Duc Nam

17/10/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Kim Đồng

290

16'9

1

12

Ma Tùng Bách

20/06/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Kim Đồng

290

19'17

1

13

Trần Tuấn Đạt

18/08/2009

1

1d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

280

17'12

1

14

Trần Trung Hà

3/9/1999

1

D

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

19'12

1

15

Đinh Hồng Khánh

18/04/2009

1

1A

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

26'12

1

16

Lã Bá Huy

12/5/2009

1

a

Trường Tiểu Học Hồng Thái

270

8'14

1

17

Dang Binh Minhro

19/09/2009

1

1

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

270

8'30

1

18

Phạm Vũ Hoa Hiên

21/01/2003

1

1E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

270

17'16

1

19

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

26/04/2009

1

G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

270

19'11

1

20

Tô Gia Huy

3/2/2009

1

1C

Trường Tiểu Học Hồng Thái

260

9'18

1

21

Tiến Đức

30/12/2009

1

1d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

260

10'48

1

22

Nguyễn Lê Trường Giang

26/02/2009

1

b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

14'20

1

23

Lộc Minh Thu

2/5/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

15'20

1

24

Vũ Ngọc Hà

2/9/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

15'41

1

25

Nguyễn Đỗ Hải An

5/1/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

16'9

1

26

Đỗ Hải Linh

30/09/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

16'24

1

27

Le Anh Dung Dung

17/12/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

17'55

1

28

Đào Công Thành Thành

28/06/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

15'1

1

29

Dương Đức Nguyên

7/2/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

24'57

1

30

Đỗ Mai Phương

31/10/2009

1

1g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

26'14

1

31

Lê Bảo Ngọc

9/7/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

41'52

1

32

Nguyen Binh Minh

12/5/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

240

11'41

1

33

Lê Trần Hải Phong

19/05/2009

1

G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

15'40

1

34

Nguyễn Phương Anh

2/1/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

16'58

1

35

Hà Anh Đức Đức

6/11/2009

1

1

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

240

25'55

1

36

Đăng Khánh Huyền

24/10/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

26'35

1

37

Pham Le Minh

1/1/2009

1

1e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

26'36

1

38

Vu Huu Minh Chau

4/10/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

27'46

1

39

Nguyen Bao Ngoc

15/02/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

240

31'11

1

40

Trân Thị Thanh Giang

9/5/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

41'13

1

41

Bùi Đức Minh

28/05/2009

1

1C

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

230

25'21

1

42

Nguyễn Quang Vinh

16/05/2009

1

1E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

13'17

1

43

Vũ Dương Thùy Chi

20/04/2009

1

1 G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

27'57

1

44

Trần Đức Trung

3/2/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

44'15

1

45

Trần Hữu Thành

31/01/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

210

17'11

1

46

Vũ Đình Nam

16/09/2009

1

1c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

210

18'0

1

47

Nguyễn Ngọc Duy

5/4/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

200

42'2

1

48

Nguyễn Đỗ Hải An

5/1/2009

1

1B

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

12'36

1

49

Bùi Phương Thảo

12/2/2009

1

1G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

13'18

1

50

Nguyễn Đình Dũng

15/10/2009

1

1a

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

180

21'5

1

51

Trân Minh Châu

15/01/2009

1

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

170

35'21

1

52

Nguyễn Thái Tùng

29/01/2009

1

1b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

160

17'31

1

53

Trần Anh Tuấn

26/01/2009

1

1C

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

120

18'5

1

54

Nguyen Thanh Nam

8/10/2009

1

1B

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

20

7'54

1