Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC CẤP TP KHỐI 2 NĂM HỌC 2015-2016

( Ngày tạo : 11-03-2016 ; lượt xem : 958 )

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

1

Phan Hà Anh

4/7/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

8'50

2

Dương Hà Mạnh Hùng

13/06/2008

2d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

300

8'58

3

Nguyen Phuong Mai

3/2/2008

2D

Trường Tiểu Học Kim Đồng

300

13'29

4

Lý Phan Duy

26/02/2008

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

25'7

5

Phạm Hà Huy Tuấn

1/1/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

6'40

6

Đỗ Mạnh Dũng

19/01/2008

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

15'36

7

Hà Xuân Lâm

18/01/2008

2E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

17'29

8

Nguyễn Gia Minh

24/07/2008

g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

20'1

9

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

11/5/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

20'14

10

Trần Đức Trung

2/1/2008

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

25'24

11

Phan Nhat Phuc

12/5/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

280

10'25

12

Trần Quang Minh

16/07/2008

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

280

12'16

13

Nguyễn Ngọc Diệp

18/04/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

280

12'44

14

Lê Tiến Khoa

28/08/2008

2b

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

280

14'30

15

Lã Việt Hùng

8/11/2008

1d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

280

16'16

16

Điều Minh Sơn

11/6/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

280

21'51

17

Phạm Ngọc Đại

12/5/2008

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

280

23'16

18

Duong Ngoc Quynh Chi

5/1/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

270

15'42

19

Nguyễn Hà Tùng

9/2/2008

2D

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

13'39

20

Vũ Mạnh Cường

22/01/2008

2g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

13'55

21

Biện Thị Tâm Anh

8/12/2008

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

17'46

22

Tran Ngoc Ha My

25/10/2008

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

20'27

23

Thantankhoa Khoa

4/3/2008

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

21'20

24

Đoàn Kim Dung

29/07/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

22'11

25

Trương Thị Quỳnh Anh

25/03/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

14'30

26

Vũ Thị Thu Hường

30/06/2008

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

18'2

27

Nguyễn Vân Khánh

24/05/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

18'52

28

Nguyễn Trung Anh Tú

14/04/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

250

21'19

29

Nguyễn Ngọc Minh

31/07/2008

2C

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

240

11'42

30

Phan Mạnh Cường

20/03/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

14'17

31

Phạm Trung Kiên

21/08/2008

2d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

240

16'19

32

Trần Huyền Trang

25/01/2008

2

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

240

18'46

33

Tô Hồng Ly

21/01/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

240

20'44

34

Nguyễn Nam Giang Giang

8/5/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

25'43

35

Nguyễn Thanh Long

15/11/2008

2e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

17'30

36

Nguyễn Vũ Yến Chi

28/05/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

230

20'10

37

Tranminh Duc

16/10/2008

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

200

17'1

38

Nguyễn Hoàng Nam

24/06/2008

2

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

200

17'19

39

Ngô Phương Linh

22/10/2008

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

200

32'42

40

Nguyen Hong Nhung

24/04/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

15'7

41

Trần Minh Đức

23/01/2008

2A

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

190

15'55

42

Đào Khánh Linh

2/9/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

16'43

43

Nguyễn Trí Dũng

23/02/2008

2A

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

22'20

44

Phạm Trần Phương Linh

27/09/2008

2 e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

190

24'40

45

Nguyễn Bảo Trang

13/05/2008

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

190

31'16

46

Nguyễn Đỗ Minh Đức

21/06/2008

E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

180

16'15

47

Nguyên Khánh Hưng

14/04/2008

2E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

180

28'38

48

Nguyen Trunh Hieu

24/05/1998

2b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

170

19'28

49

Đỗ Tiến Dũng

14/08/2008

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

160

22'38

50

Le Tran Phuong Thao

1/1/2008

2c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

150

23'13

51

Đỗ Khắc Minh Vũ

8/4/2008

2a

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

150

28'28

52

Trần Gia Nhi

19/11/2008

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

140

20'16

53

Nguyễn Hải Đăng

14/11/2008

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

130

24'17