Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 4 CẤP TP 2015-2016

( Ngày tạo : 11-03-2016 ; lượt xem : 1,022 )

STT

Họ và tên

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

1

Phạm Kim Bách

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

300

12'45

2

Nguyễn Phương Linh

4b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

300

16'55

3

Trịnh Phát Đạt

4b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

300

17'32

4

Trịnh Phát Đạt

4b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

300

24'10

5

Nguyễn Bá Linh

4D

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

29'33

6

Nguyen Kim Anh

b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

300

31'24

7

Hoàng Thanh Đông

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

47'51

8

Trần Hồng Long

4a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

18'32

9

Nguyễn Phương Linh

4b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

22'53

10

Đinh Thu Thảo

4B

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

29'45

11

Nguyễn Phương Thảo

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

33'30

12

An An

4c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

290

39'10

13

Trần Phương Linh

4a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

42'28

14

Nguyễn Trà Giang Giang

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

285

42'25

15

Trần Nguyễn Việt Anh

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

280

29'38

16

Dư Phạm Khánh Ly

3E

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

270

32'47

17

Nguyễn Tiến Dũng

4e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

270

38'22

18

Trương Hà Phúc

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

270

39'3

19

Trần Huyền My

4c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

33'56

20

Do Tra My

d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

40'10

21

Cao Thành Duy

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

40'38

22

Nguyen Kim Anh

b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

255

26'24

23

Cao Phương Dung

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

245

39'24

24

Songoten Super Saiyan

c?p4

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

25'0

25

Trần Minh Hiển

4e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

225

32'38

26

Nguyen Nam Khanh

4b

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

225

44'42

27

Nguyen Kim Nhung

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

220

34'56

28

Nguyễn Tuấn Phong

4e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

215

41'37

29

Nguyễn Mai Hoa

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

210

37'52

30

Nguyen Luu Hà

4e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

205

38'16

31

Phạm Thế Lâm

4c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

200

42'5

32

Hà Cao Tiến

4g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

34'7

33

Nguyễn Thị Hồng Nhung

4b

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

185

41'6

34

Vũ Minh Phương

g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

180

34'51

35

Nguyen Linh Nhi

4c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

175

31'14

36

Mai Đức Dũng

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

175

37'3

37

Phạm Lê Ngọc Khuê

4g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

165

23'42

38

Đào Minh Anh

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

155

32'35

39

Lò Quốc Đạt

4e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

150

14'29

40

Le Thao Chi

4c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

145

43'3

41

Nguyễn Khánh Linh

4g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

140

36'35

42

Nguyễn Thị Linh Nhi

4e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

135

13'35

43

Nguyễn Thùy Dương

4C

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

130

35'25

44

Hoang Ngoc Viet Anh Viet Anh

4C

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

125

24'24

45

Lê Tiến Khôi

4b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

110

20'37

46

Vu Hoai Thuong

4d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

110

22'50

47

Vũ Nguyễn Đoan Trang

4c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

105

30'50

48

Đoàn Hương Ly

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

105

33'37

49

Nguyễn Khánh Linh

g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

95

35'22

50

Lăng Phương Thục Anh

4e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

90

33'47

51

Mai Anh Thư

4E

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

85

24'10