Ban ner 2020

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 5 CẤP TP 2015-2016

( Ngày tạo : 11-03-2016 ; lượt xem : 1,093 )

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

1

Nguyễn Hùng Đức

27/07/2005

5a

Trường Tiểu Học Hồng Thái

300

44'30

2

Đàm Tuệ

28/01/2005

5c

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

32'5

3

Nguyễn Bá Hùng

13/05/2005

5a

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

41'26

4

Phan Kế Lân

01/10/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

290

42'55

5

Phạm Nhật Quang

03/08/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

285

43'22

6

Nguyễn Bá Hùng

13/05/2005

5a

Trường Tiểu Học Hồng Thái

280

29'3

7

Nguyễn Trọng Thắng

13/06/2005

5a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

280

32'26

8

Nguyễn Đức Duy

21/09/2005

5d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

280

43'22

9

Bùi Đức Việt

16/08/2005

5d

Trường Tiểu Học Kim Đồng

275

38'7

10

Đỗ Lê Hải

16/02/2005

5d

Trường Tiểu Học Kim Đồng

270

34'51

11

Phạm Việt Cường

14/11/2005

d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

260

39'41

12

Nguyễn Hồng Quân

29/07/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

260

43'6

13

Nguyễn Phương Anh

12/09/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

255

38'57

14

Nguyễn Xuân Hiển

04/09/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

255

42'1

15

Nguyễn Văn Linh

11/09/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

34'11

16

Bùi Vũ Tất Thành

13/08/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

250

34'23

17

Nguyễn Quang Huy

27/01/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

245

43'14

18

Cao Minh Thang

08/03/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

245

43'22

19

Dương Vũ Ngọc Hà

29/09/2005

5g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

240

50'48

20

Vũ Quốc Ngọc

20/02/2005

5e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

235

40'0

21

Đỗ Phương Thảo

16/01/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

235

42'11

22

Mai Trung Kiên

17/04/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

39'23

23

Hà Đức Anh

07/03/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

42'24

24

Nguyễn Thu Hiền

20/02/2005

5b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

44'3

25

Nguyễn Phú Cường

01/10/2005

5a

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

230

45'42

26

Đào Trọng Hoàng

30/08/2005

5e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

36'41

27

Trần Trang Nhung

13/02/2005

5e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

43'35

28

Nguyễn Đỗ Công Minh

10/08/2005

e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

215

49'34

29

Trần Đức Anh

30/03/2005

5g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

210

32'55

30

Pham Giao Linh

13/02/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

205

48'3

31

Nguyễn Thị Ngọc Bích

10/05/2005

5b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

195

42'54

32

Nguyễn Hiền Phương

09/11/2005

5c

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

195

44'55

33

Bùi Trường Phát

09/05/2005

5C

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

185

44'32

34

Nguyễn Đỗ Lâm Quỳnh

06/11/2005

5d

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

175

41'18

35

Yupimin Zong

08/07/2005

5g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

165

52'23

36

Tống Ninh Tuấn

12/08/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

120

49'16

37

Hà Minh Quang

29/07/2005

5e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

110

40'29

38

Trần Khánh Linh

19/01/2005

5e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

110

43'43

39

Tống Vĩnh Huy

12/08/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

110

47'45

40

Lương Bách Diệp

16/09/2005

5b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

105

38'31

41

Phùng Diệu Ly

02/02/2005

5G

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

105

42'38

42

Nguyen Thu Hien

13/09/2005

5c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

105

47'32

43

Vũ Đăng Dương

05/11/2005

5e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

100

37'10

44

Chu Ngoc Huy

20/03/2005

e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

100

37'11