Ban ner 2020

MỜI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM 2015- 2016

( Ngày tạo : 11-09-2015 ; lượt xem : 1,198 )
    Trường TH Nguyễn Trãi trân trọng kính mời các bậc phụ huynh tới họp phụ huynh lần 1 năm học 2015 - 2016.
Thời gian : Ngày 12 tháng 09 năm 2015.
- 7h30' đến 8h30' họp ban đại diện HCMHS - Tại lớp 3G.
- 8h30' đến 10h30' họp toàn thể PHHS - Tại các lớp  
Kính mong các bậc phụ huynh tới dự họp đầy đủ, để nghe nhận xét đánh giá về tình học tập của con em mình và đóng góp ý kiến xây dựng cho nhà trường về phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016.