Ban ner 2020

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN LỚP CỦA PHỤ HUNH LỚP 1

( Ngày tạo : 31-07-2020 ; lượt xem : 1,720 )
    SỞ GD&ĐT YÊN BÁI 
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI 
                                             THÔNG BÁO
                                                   (Lần 2)
                Kính gửi: Phụ huynh học sinh lớp 1 tuyển mới năm học 2020 - 2021. 
 Trường TH Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái kính mời cha (hoặc mẹ) có con được tuyển sinh lớp 1, năm học 2020 – 2021 đúng 8h ngày thứ 7, 15/08/2020 đến trường TH Nguyễn Trãi nhận lớp và tên cô giáo chủ nhiệm.
                  (Lịch này thay cho lịch hẹn 8h ngày 08/08/2020) 
                                                                                                BAN GIÁM HIỆU
BGH