Ban ner 2020

THÔNG BÁO (LẦN 3) VỀ THAY ĐỔI LỊCH NHẬN LỚP 1

( Ngày tạo : 10-08-2020 ; lượt xem : 666 )
   SỞ GD&ĐT YÊN BÁI 
TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI
 THÔNG BÁO 
(Lần 3) 
    Kính gửi: Phụ huynh học sinh lớp 1 tuyển mới năm học 2020 - 2021.
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, trường TH Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái kính mời cha (hoặc mẹ) có con được tuyển sinh lớp 1, năm học 2020 – 2021 đúng 8h ngày thứ 7, 29/08/2020 đến trường TH Nguyễn Trãi nhận lớp và tên cô giáo chủ nhiệm. 
                          (Lịch này thay cho lịch hẹn 8h ngày 15/08/2020) 
                                                     BAN GIÁM HIỆU