Ban ner 2020

THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

( Ngày tạo : 30-08-2021 ; lượt xem : 1,073 )

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2021

Thực hiện công văn số 2841 của UBND tỉnh Yên Bái  ngày 22/08/2021/UBND-VX về việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh tựu trường, tổ chức Lễ khai giảng và thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xin thông báo kế hoạch ngày tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1.       Ngày 01/09/2021. Tập trung tập luyện và tổng duyệt chương trình khai giảng.

·         Khối 1:

-          Thời gian:  Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30

-          Địa điểm: Sân trường

-          Đối tượng: Toàn bộ học sinh khối 1

·         Khối 2;3;4;5.

-          Thời gian:  7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30

-          Địa điểm: Sân trường

-          Đối tượng: Mỗi lớp cử 5 đại diện (Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo trực tiếp đến học sinh)

2.       Ngày 02-04/09/2021 Học sinh nghỉ.

3.       Ngày 05/09/2021:  Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022

-          Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 30

-          Đối tượng: Toàn bộ học sinh khối 1, học sinh các khối lớp 2;3;4;5 mỗi lớp cử 5 đại diện.

-          Địa điểm: Sân trường.

-          Những học sinh ở nhà dự lễ khai giảng trực tiếp Online qua Zoom

-          Nhà trường sẽ phát trực tiếp lễ khai giảng năm học 2021-2022 trên hệ thống Zoom Online những học sinh khác có thể theo dõi lễ khai giảng với điều kiện Điện thoại và máy tính cá nhân có cài đặt phần mềm Zoom. ID truy cập sẽ được công bố rộng rãi trên trang Web và Fanpage của nhà trường.

Lưu ý:

-          Những đối tượng học sinh đến trường trong những ngày trên mặc đồng phục học sinh của nhà trường, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước cổng trường.

-          Chương trình, thời khóa biểu của các lớp giáo viên chủ nhiệm sẽ chuyển trực tiếp đến từng học sinh.