Ban ner 2020

THÔNG BÁO NHẬN LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

( Ngày tạo : 29-07-2022 ; lượt xem : 400 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

 

THÔNG BÁO NHẬN LỚP 1

NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-PGD&ĐT ngày 03/06/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái về việc tuyển sinh mầm non và bậc phổ thông năm học 2022-2023;

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xin thông báo về việc nhận lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:

                1. Thời gian

8h00 ngày thứ bảy 06/8/2022

2. Địa điểm

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

3. Nội dung

- Nhận biên chế và vị trí các lớp 1, năm học 2022-2023;

- Họp phụ huynh theo đơn vị lớp từ 8h đến 10h ngày 06/8/2022;

- Nhận SGK lớp 1 phụ huynh đã đăng kí mua và nhà trường đã đăng kí với Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

         

                                                                            TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

   

                                                                                      (Đã kí)

                                                                                 Phạm Thị Thu Lan