banner jpeg

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

( Ngày tạo : 20-08-2018 ; lượt xem : 3,713 )
Trường TH Nguyễn Trãi xin trân trọng thông báo!
Đúng 7 giờ ngày 27/8/2018 các bậc phụ huynh đưa con em mình đến tập trung nhận lớp và tập duyệt khai giảng. đúng 9 giờ đón học sinh tại sân trường.
Lịch hoạt động tiếp theo từ ngày 28đến ngày 31/8/2018: 
- Sáng 7 giờ học sinh tập trung theo lớp tại sân trường.
- 9 giờ phụ huynh học sinh đến đón học sinh.
BGH