banner jpeg

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH NGÀY TỰU TRƯỜNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI

( Ngày tạo : 14-08-2017 ; lượt xem : 2,736 )
Do kế hoạch tập huấn bồi dưỡng hè cho giáo viên của Phòng GD&ĐT Thành phố Yên Bái tổ chức vào ngày 21/8/2017. Do vậy trường TH Nguyễn Trãi xin thông báo lại ngày tựu trường của học sinh như sau:
- Ngày 25/8/2017 phụ huynh đưa đón con em đến trường tập trung nhận lớp. (Thời gian tập trung từ 8 giờ đến 9 giờ).
    Xin trân trọng thông báo.


BGH