Ban ner 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

( Ngày tạo : 01-07-2015 ; lượt xem : 1,724 )
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 225/KH-PGD&ĐT ngày 26/6/2015 của Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái. 
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh số: 15/KH-THNT ngày 30/6/2015 của trường TH Nguyễn Trãi TP Yên Bái. 
Trường TH Nguyễn Trãi xin thông báo công tác tuyển sinh lớp 1 năm 2015 cụ thể như sau: 
1. Đối tượng tuyển sinh: 
a) Trẻ sinh năm 2009 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn: Từ tổ 4 đến tổ 6A, từ tổ 15 đến tổ 27 và từ tổ 31A đến tổ 57 thuộc phường Đồng Tâm. 
b) Trẻ sinh năm 2009 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn: Từ các tổ 1, tổ 2A, 2B, và từ tổ 58 đến 59 thuộc phường Minh Tân. 
c) Trẻ sinh năm 2009 có hộ khẩu tạm trú thuộc các tổ tuyển sinh ở mục a) có đơn xác nhận đang cư trú và làm việc tại địa phương của tổ trưởng tổ nhân dân hoặc xác nhận thủ trưởng đơn vị mới chuyển đến công tác. 
 2. Thời gian tuyển sinh: 
Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 6-7 tháng 7 năm 2015. 
3. Địa điểm tuyển sinh: 
Văn phòng trường TH Nguyễn Trãi TP Yên Bái. 
4. Hồ sơ tuyển sinh: 
Gồm: 
a) Túi hồ sơ và đơn tuyển sinh (do nhà trường cung cấp) 
b) - Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ đã được UBND phường, xã cấp) hoặc bản phôtô giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu) 
c) - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an thành phố; với đối tượng tạm trú yêu cầu có cả bản sao hộ khẩu và bản sao sổ tạm trú (không cần công chứng) có kèm theo bản chính để đối chiếu; 
d) - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi; 
e) - Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định...... (nếu có); 
f) Các giấy tờ chứng minh thuộc diện chính sách (nếu có); 
g) - Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ.
  HIỆU TRƯỞNG 
           Phạm Thị Thu Lan