Ban ner 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN VÀO LỚP TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT GIÁ RÉT

( Ngày tạo : 11-01-2021 ; lượt xem : 674 )

Trường TH xin trân trọng thông báo

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh đến trường trong thời tiết giá rét, ngày mai thứ ba 12/01/2021, nhà trường thông báo thời gian đến trường của học sinh 8 giờ 00 phút  và thời gian vào lớp lúc 8 giờ 30 phút.

Lưu ý: Để đảm bảo sức khỏe học sinh đến trường đề nghị phụ huynh mặc đầy đủ quần áo ấm cho học sinh, giờ ra chơi giáo viên chủ nhiệm chỉ cho học sinh nghỉ giải lao trong lớp không cho học sinh ra chơi ở sân trường.

BGH