banner jpeg

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO NGÀY TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

( Ngày tạo : 01-08-2017 ; lượt xem : 2,229 )
Thực hiện quyết định số 1368/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 ngày 27/7/2017. 
Thực hiện nội dung cuộc họp hội đồng nhà trường ngày 01/8/2017.
Trường TH Nguyễn Trãi xin thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh
- Đúng 8 giờ ngày 21/8/2017 Phụ huynh đưa học sinh đến tập trung nhận lớp.
- Phụ huynh đến đón học sinh vào lúc 9 giờ cùng ngày.