Ban ner 2020

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

( Ngày tạo : 20-06-2022 ; lượt xem : 750 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

 


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2022 2023

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-PGD&ĐT ngày 03/06/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái về việc tuyển sinh mầm non và bậc phổ thông năm học 2022-2023;

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xin thông báo công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ sinh năm 2016 có xác nhận cư trú thực tế (bao gồm cả đối tượng tạm trú) ở phường Đồng Tâm.

            2. Thời gian tuyển sinh

 Ngày 27/6/2022 và ngày 28/6/2022. Buổi sáng làm việc từ 7h30’ đến 11h30’; buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’

3.     Địa điểm tuyển sinh:

Phòng học Hỗ trợ tầng 1 (Khu nhà 4 tầng nổi) trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Tổ 3, Phường Đồng Tâm.

4. Hồ sơ tuyển sinh:

4.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất);

4.2. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ đã được UBND phường, xã cấp) hoặc bản phôtô giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu);

4.3. Bản xác nhận nơi cư trú (bao gồm cả đối tượng tạm trú) của học sinh do Công an phường Đồng Tâm cấp;

(Đề nghị phụ huynh đến Công an Phường Đồng Tâm xin xác nhận nơi cư trú trước khi đến tuyển sinh)

4.4. Các giấy tờ chứng minh thuộc diện chính sách (nếu có);

4.5. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi;

4.6. Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ;

4.7. Hồ sơ và Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có);

4.8. Hồ sơ theo dõi khuyết tật (nếu có).

          Lưu ý: Đối với trẻ sinh năm 2016 trên địa bàn phân tuyến học tại trường TH Nguyễn Trãi nếu có nhu cầu chuyển đến học ở các trường Tiểu học khác, nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi.                                                                         

                                                                                    CHỦ TỊCH HĐTS

                                                                              ( Đã kí)

     

                                                                      Phạm Thị Thu Lan

BGH