Ban ner 2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI, THÀNH PHỐ YÊN BÁI HOÀN THÀNH VÒNG THI CẤP TRƯỜNG CUỘC THI IOE NĂM HỌC 2021-2022

( Ngày tạo : 08-12-2021 ; lượt xem : 311 )

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI, THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 HOÀN THÀNH VÒNG THI CẤP TRƯỜNG CUỘC THI IOE

NĂM HỌC 2021-2022

Vòng thi chính thức cấp Trường năm học 2021-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các số liệu của kỳ thi cấp Trường lần này đã ghi nhận những con số thực sự ấn tượng, cho thấy sự tham gia nhiệt tình và nghiêm túc của Hội đồng thi nhà trường, sự tâm huyết của các Thầy Cô giáo và sự nỗ lực của các bạn học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

          *Có 213 học sinh từ khối 3 đến khối 5 đăng ký thi với  Hội đồng thi nhà trường; 189 học sinh tham gia và hoàn thành bài thi.

          *Hệ thống ghi nhận 129/189 – đạt 68,3% số học sinh hoàn thành bài thi đạt trên 1000 điểm, trong đó: 40/189 em – đạt 21,2% số học sinh Tiểu học hoàn thành bài thi đạt trên 1600 điểm. 

*Trong các ca thi chính thức, hệ thống kỹ thuật ổn định. Nội dung đề thi được phản hồi tích cực, phù hợp với chương trình, các em học sinh hứng thú hoàn thành bài thi.

* Những em học sinh đạt từ 1800 điểm trở lên:

* Bài thi dành cho khối 3

1.     Em Đặng Đông An – Lớp 2H – 1860 điểm

2.     Em Đinh Thảo Như – Lớp 3C – 1820 điểm

3.     Em Nguyễn Phương Linh – Lớp 2H – 1810 điểm

*Bài thi dành cho khối 4

1.     Em Nguyễn Quỳnh Anh – Lớp 4E – 1960 điểm

2.     Em Đặng Trần Trí - Lớp 4E – 1930 điểm

3.     Em Nguyễn Khánh Linh - Lớp 4H – 1900 điểm

4.     Em Vũ Nguyệt Hà - Lớp 4H – 1850 điểm

* Bài thi dành cho khối 5

          1. Em Nguyễn Mạnh Hùng – Lớp 5E – 1960 điểm

2. Em Trần Anh Thư – Lớp 5E – 1920 điểm

3. Em Nguyễn Quỳnh Anh– Lớp 4E – 1910 điểm

4. Em Bùi Quang Dũng – Lớp 5B – 1900 điểm

5. Em Nguyễn Nam Phan Anh – Lớp 5A – 1890 điểm

6. Em Kiều Hải Anh – Lớp 5D – 1870 điểm

7. Em Lê Thu Hà – Lớp 5A – 1860 điểm

8. Em Phan Đức Hải – Lớp 5D – 1820 điểm

9. Em Phạm Minh Nguyệt – Lớp 5E – 1810 điểm

10. Em Nguyễn Đức Minh – Lớp 5E – 1800 điểm

11. Em Phạm Hoàng Sơn – Lớp 5E – 1800 điểm

IOE@4x-100.jpg

A3.jpg

A2.jpg

A1.jpg