2023

KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN KHỐI 3 CẤP TP NĂM HỌC 2015 - 2016

( Ngày tạo : 11-03-2016 ; lượt xem : 1,241 )

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

1

Chu Ngọc Quang Vinh

20/01/2008

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

300

16'23

2

Trần Thu Thủy

1/2/2007

g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

19'14

3

Ngụy Tuấn Dũng

7/6/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

300

27'32

4

Hoang Nhu Mai

2/3/2007

3b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

300

33'2

5

Huỳnh Phương Thảo

23/11/2007

3

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

17'7

6

Vũ Lan Anh

8/7/2007

a

Trường Tiểu Học Hồng Thái

290

19'30

7

Lê Quang Anh

25/07/2007

3g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

290

31'29

8

Hà Lê Khánh Vân

13/01/2007

3d

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

280

33'41

9

Đỗ Mai Linh

8/5/2007

3a

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

280

38'54

10

Hoangdieu Ly

29/05/2007

3b

Trường Tiểu Học Hồng Thái

270

33'41

11

Lộc Minh Nguyệt

24/06/2007

3h

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

25'25

12

Nguyễn Trần Ngọc Diệp

8/1/2007

3e

Trường Tiểu Học Kim Đồng

260

29'29

13

Ta Hoang Hai

27/04/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

260

29'31

14

Trần Ngọc Tuấn

23/04/2007

3c

Trường Tiểu Học Kim Đồng

260

37'24

15

Hà Minh Qúy

21/08/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

245

22'33

16

Hoàng Minh Đức

27/05/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

245

28'55

17

Vũ Hoàng Hải

12/10/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

245

29'15

18

Phạm Đồng Hà My

1/5/2007

3b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

245

30'50

19

Phạm Tuấn Đạt

11/11/2007

3G

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

240

30'19

20

Nguyenquang Minh

16/01/2007

3h

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

240

32'16

21

Nguyen Tran Khanh Van

25/04/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

240

34'5

22

Nguyễn Thúy Hiền

29/01/2007

3

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

240

36'58

23

Pham Duc Dung

20/06/2007

3A

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

235

29'38

24

Lê Hoàng Tùng

8/7/2007

3g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

230

36'15

25

Huỳnh Phương Thảo

23/11/2007

3A

Trường Tiểu Học Hồng Thái

225

21'25

26

Nguyen Anh Tuan Tu

2/2/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

225

33'45

27

Trương Hoàng Việt

22/06/2007

3g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

220

39'46

28

Trương Ngọc Vân Ly

25/03/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

215

29'41

29

Nguyễn Ngọc Thảo

13/10/2007

3E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

215

33'37

30

Dương Thái Dũng

24/04/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

215

34'47

31

Vũ Vi Thục Linh Linh

5/8/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

215

39'5

32

Lê Trung Kiên

17/09/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

210

23'44

33

Đỗ Thị Minh Hà

26/08/2007

3A

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

210

31'7

34

Bùi Lê Huy

1/9/2007

3d

Trường Tiểu Học Hồng Thái

210

32'32

35

Trần Khánh Ly

28/01/2007

3E

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

210

36'8

36

Hoàng Thị Ngọc Hà

17/09/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

210

40'6

37

Trần Lân Dũng

18/06/2007

3h

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

205

26'36

38

Hoang Nu Nhat Thy

20/01/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

205

34'31

39

Hoang Quang Thanh

18/12/2007

h

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

205

41'56

40

Trần Phương Linh

28/09/2007

3g

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

195

21'24

41

Nguyễn Yến Nhi

18/02/2007

3A

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

195

32'46

42

Đỗ Bảo Trâm

20/08/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

195

34'8

43

Nguyễn Ngọc Khánh

12/4/2007

3b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

195

34'42

44

Nguyen Mai Hoa

31/07/2007

3E

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

33'57

45

Trần Phương Linh

5/11/2007

3g

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

190

34'2

46

Le Viet Hung

11/5/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

185

35'35

47

Nguyễn Minh Ánh

22/09/2007

b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

185

48'27

48

Lê Minh Hiển

7/5/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

180

29'0

49

Hoang Nhat Cam

6/4/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân

180

35'7

50

Trần Minh Ngọc

9/12/2007

3b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

180

43'16

51

Dophuong Linh

16/02/2007

h

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

170

27'48

52

Nguyễn Hà My

6/1/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

170

31'58

53

Lê Bình Minh

13/02/2007

3B

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

170

36'37

54

Hai Lon

28/09/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

160

26'12

55

Ducanh Anh

6/3/2007

3c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

160

29'36

56

Trần Khánh Chi

23/02/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

160

37'31

57

Nguyễn Ngọc Mai

20/01/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

155

47'39

58

Quản Minh Huyền

26/10/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

150

30'49

59

Văn Huyền Trang

23/01/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

140

42'7

60

Nguyễn Đức Mạnh

20/04/1996

3C

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

120

24'7

61

Nguyen Nhat Duy

20/03/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

120

29'30

62

Đỗ Đăng Khoa

11/7/2007

3b

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

120

34'27

63

Nguyen Le Minh Trang

22/11/2007

3a

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

120

36'43

64

Lương Tiến Đạt

20/09/2007

c

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

110

36'51

65

Nguyễn Thu Trang

25/03/2007

3

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

110

39'44

66

Hoàng Quang Minh

3/12/2007

3e

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

80

35'39

67

Nguyễn Tuấn Dũng

25/10/2007

3E

Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Học

30

20'54

68

Vũ Đức Anh

22/06/2007

3h

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

30

31'14