2023

THÔNG BÁO HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

( Ngày tạo : 20-08-2021 ; lượt xem : 1,003 )

THÔNG BÁO

Đối với học sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Phụ huynh học sinh lớp 1 năm học 2021-2022, đúng 8h00 phút ngày thứ bảy, 21 tháng 8 năm 2021 đến trường Tiểu học Nguyễn Trãi xem thông báo Danh sách lớp, nhận sách giáo khoa và gặp giáo viên chủ nhiệm.

Để đảm bảo phòng chống dịch covid-19, đề nghị phụ huynh thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ y tế.

VỊ TRÍ CÁC PHÒNG HỌC LỚP 1

NĂM HỌC 2020-2021

 

 

LỚP 1A

 

 

 (Tầng 1 dãy nhà 3 tầng)

 

LỚP 1B

 

 

 (Tầng 1 dãy nhà 3 tầng)

 

LỚP 1C

 

 

 (Tầng 1 dãy nhà 3 tầng)

 

LỚP 1D

 

(Tầng 1 dãy nhà 3 tầng)

 

 

LỚP 1E

 

(Tầng 1 dãy nhà 3 tầng)

 

LỚP 1G

 

(Tầng 1 dãy nhà 3 tầng)

 

 

LỚP 1H

 

(Tầng 1 dãy nhà 4 tầng mới)

 

 

LỚP 1I

 

(Tầng 1 dãy nhà 4 tầng mới)

 

 

 

                                                                            BGH