2023

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020

( Ngày tạo : 27-06-2019 ; lượt xem : 3,123 )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh số 21/PGD&ĐT-KH ngày 25/6/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xin thông báo công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ sinh năm 2013 có hộ khẩu ở phường Đồng Tâm (Theo danh sách UBND phường Đồng Tâm cung cấp)

- Trẻ sinh năm 2013 có hộ khẩu Tổ 1 ở phường Minh Tân (Theo danh sách UBND phường Minh Tân cung cấp)

                2. Thời gian tuyển sinh: Ngày 10/7/2019 và ngày 11/7/2019. Buổi sáng làm việc từ 7h 30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30

3.     Địa điểm tuyển sinh:

Phòng học lớp 1H- trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Tổ 3 – Phường Đồng Tâm.

4.     Hồ sơ tuyển sinh:

4.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất);

4.2. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ đã được UBND phường, xã cấp) hoặc bản phôtô giấy khai sinh (mang theo bản chính để dối chiếu);

4.3. Bản phô tô sổ hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu);

4.4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi;

4.5. Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ;

4.6. Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định...... (nếu có); 

4.7. Các giấy tờ chứng minh thuộc diện chính sách (nếu có). 

          Lưu ý: Đối với trẻ sinh năm 2013 trên địa bàn phân tuyến học tại trường TH Nguyễn Trãi  nếu có nhu cầu chuyển đến học ở các trường Tiểu học khác, nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi.                                                                          

  CHỦ TỊCH HĐTS

                                                             Phạm Thị Thu Lan

BGH